ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญากรุงเทพใต้ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถค้นข้อมูลคดีได้ที่เมนู บริการค้นข้อมูลคดี; ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเรา

ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้                  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ