ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญากรุงเทพใต้ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถค้นข้อมูลคดีได้ที่เมนู บริการค้นข้อมูลคดี; ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเรา

ศาลอาญากรุงเทพใต้ จัดทำภาพยนตร์หนังสั้น เรื่อง "รอยยิ้มที่กลับคืนมา"

ศาลอาญากรุงเทพใต้ จัดทำภาพยนตร์หนังสั้น เรื่อง "รอยยิ้มที่กลับคืนมา"