ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญากรุงเทพใต้ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถค้นข้อมูลคดีได้ที่เมนู บริการค้นข้อมูลคดี; ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเรา

ศาลอาญากรุงเทพใต้เริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) แก่ผู้ต้องหารายแรก

ศาลอาญากรุงเทพใต้เริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Monitoring) แก่ผู้ต้องหารายแรก


เอกสารแนบ