ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญากรุงเทพใต้ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถค้นข้อมูลคดีได้ที่เมนู บริการค้นข้อมูลคดี; ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเรา

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมประสานข้อราชการกับหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
เอกสารแนบ