ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญากรุงเทพใต้ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถค้นข้อมูลคดีได้ที่เมนู บริการค้นข้อมูลคดี; ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเรา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ห้องน้ำประชาชน และห้องน้ำเจ้าหน้าที่ศาลอาญากรุงเทพใต้
เอกสารแนบ