หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
รายนามอธิบดีผู้พิพากษาฯ  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
แบบฟอร์มศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ 

ส่วนช่วยอำนวยการ
นางสาวอำพร  พืชเขียว
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานนางวินนา พลอยจิ๋ว
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
หัวหน้างานสารบรรณ


นางสาวจินตนา อดุลประวิตรชัย
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน


นางทิฆัมพร ธนมงคลชัย

เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

 


นางพนิดา วิทยาฤทธิพากร
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 

 

 

 
 


 นางสาวนงลักษณ์ กิตติธนาลักษณ์
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
หัวหน้างาน


นางสาวภาริณี  อรุณศิริ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม


นายฉัตรชัย  กุลภัทรวิภาต
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


นางสาวธัญลักษณ์  ใชยบัง
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


นายอภิพงศ์  เสมใจดี
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


นางสาววีนา  ต้นคำ
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 
นางสาวภัคณภัทร เสาวรส
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

 

 
นางสาวอนุชษรา สารสุข
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 

 นางสาวภิญญดาพัชญ์ กังวาลสงค์วงษ์
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน


นายศุภกร  เจริญวงษ์ตระกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 


นางสาววราภรณ์  ทองขาว
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

     จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3138