หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจศาลอาญากรุงเทพใต้  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใหม่ของศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ 

วิสัยทัศน์ศาลอาญากรุงเทพใต้ “ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกระดับการให้บริการประชาชนด้านอำนวยการยุติธรรมอยู่ในระดับความพอใจสูงสุดในปี ๒๕๕๘" คำขวัญของข้าราชการตุลาการศาลอาญากรุงเทพใต้ “ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง สร้างความสงบสุขด้วยยุติธรรม” คำขวัญของข้าราชการศาลอาญากรุงเทพใต้ “มุ่งมั่นให้บริการ สืบสานความยุติธรรม”


 ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
คำสั่งคดีคุมขังโดยมิชอบของนายวรสิทธิ์ พิริยะวิบูลย์ ผู้ร้อง คดีหมายเลขดำที่ พษ ๒/๒๕๕๘   31 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 100 )
แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   24 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 101 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การลงชื่อเพื่อรับเป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฯ   23 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 190 )
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   15 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 188 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   15 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 192 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน   21 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 166 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพฯ   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 251 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้เคยได้รับคัดเลือกเป็นศาลยุติธรรมดีเด่นเมื่อปี 2556   4 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 186 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 414 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบควบคุมทางเข้า - ออก อาคารจอดรถยนต์ ศาฯ   25 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 155 )


ศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
ศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
  :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
ศาลอาญากรุงเทพใต้รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 81 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมคณะผู้พิพากษา
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมคณะผู้พิพากษา
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
คณะผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ เข้ารดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
คณะผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ เข้ารดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
  :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการ ๖๐ พรรษา ๖๐ วันร่วมใจไกล่เกลี่ยสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการ ๖๐ พรรษา ๖๐ วันร่วมใจไกล่เกลี่ยสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)