หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจศาลอาญากรุงเทพใต้  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใหม่ของศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ 

วิสัยทัศน์ศาลอาญากรุงเทพใต้ “ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกระดับการให้บริการประชาชนด้านอำนวยการยุติธรรมอยู่ในระดับความพอใจสูงสุดในปี ๒๕๕๘" คำขวัญของข้าราชการตุลาการศาลอาญากรุงเทพใต้ “ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง สร้างความสงบสุขด้วยยุติธรรม” คำขวัญของข้าราชการศาลอาญากรุงเทพใต้ “มุ่งมั่นให้บริการ สืบสานความยุติธรรม”เอกสารประกอบโครงการประสานความร่วมมือฯ

   

 

คำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๗๓๔/๒๕๕๗   4 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 176 )
เอกสารประกอบโครงการประสานความร่วมมือฯ (ถาษาอังกฤษ)   2 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 97 )
เอกสารประกอบโครงการประสานความร่วมมือฯ (ภาษาไทย)   2 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 87 )
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องฟอกอากาศ)   6 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 130 )
เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ศาลอาญากรุงเทพใต้   6 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 81 )
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องฟอกอากาศ)   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 147 )
เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืฯ   9 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 63 )
คำสั่งศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง ให้ผู้ประนีประนอมพ้นจากการเป็นผู้ประนีประนอม   3 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 134 )
คำสั่งคดีคุมขังโดยมิชอบของนายวรสิทธิ์ พิริยะวิบูลย์ ผู้ร้อง คดีหมายเลขดำที่ พษ ๒/๒๕๕๘   31 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 255 )
แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   24 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 145 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การลงชื่อเพื่อรับเป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฯ   23 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 270 )
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   15 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 210 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   15 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 207 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน   21 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 179 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพฯ   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 286 )


ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง
  :: วันที่ 7 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ผู้อำนวยการฯ ประจำศาลอาญากรุงเทพใต้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตสาทร
ผู้อำนวยการฯ ประจำศาลอาญากรุงเทพใต้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตสาทร
  :: วันที่ 7 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมคณะผู้พิพากษา
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมคณะผู้พิพากษา
  :: วันที่ 5 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้ต้อนรับคณะผู้บริหารใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
ศาลอาญากรุงเทพใต้ต้อนรับคณะผู้บริหารใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
  :: วันที่ 5 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้มอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่แก่ผู้ประนีประนอม
ศาลอาญากรุงเทพใต้มอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่แก่ผู้ประนีประนอม
  :: วันที่ 2 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
  :: วันที่ 28 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)