หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจศาลอาญากรุงเทพใต้  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใหม่ของศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ 

วิสัยทัศน์ศาลอาญากรุงเทพใต้ “ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกระดับการให้บริการประชาชนด้านอำนวยการยุติธรรมอยู่ในระดับความพอใจสูงสุดในปี ๒๕๕๘" คำขวัญของข้าราชการตุลาการศาลอาญากรุงเทพใต้ “ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง สร้างความสงบสุขด้วยยุติธรรม” คำขวัญของข้าราชการศาลอาญากรุงเทพใต้ “มุ่งมั่นให้บริการ สืบสานความยุติธรรม”

 ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอปล่อบชั่วคราวโดยไม่เสนอหลักประกัน   27 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 3 )
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   23 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 42 )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   20 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 47 )
คดีระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ จ่าสิบเอกอภิชาติ ริมสาร กับพวกรวม ๑๓๐ คน จฯ   17 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 39 )
คดีซานติก้าผับ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ นายวิสุข เสร็จสวัสดิ์ กับพวก จำเลย ฯ   5 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 55 )
คดีหมายเลขดำที่ พ. ๘๘๕/๒๕๕๘   30 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 67 )
คดีระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์ จ่าสิบเอกอภิชาติ ริมสาร กับพวกรวม ๑๓๐ คน ฯ   15 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 130 )
คำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๗๓๔/๒๕๕๗   4 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 250 )
เอกสารประกอบโครงการประสานความร่วมมือฯ (ถาษาอังกฤษ)   2 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 120 )
เอกสารประกอบโครงการประสานความร่วมมือฯ (ภาษาไทย)   2 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 105 )
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องฟอกอากาศ)   6 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 162 )
เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ศาลอาญากรุงเทพใต้   6 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 82 )
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องฟอกอากาศ)   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 156 )
เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืฯ   9 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 64 )
คำสั่งศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง ให้ผู้ประนีประนอมพ้นจากการเป็นผู้ประนีประนอม   3 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 165 )
คำสั่งคดีคุมขังโดยมิชอบของนายวรสิทธิ์ พิริยะวิบูลย์ ผู้ร้อง คดีหมายเลขดำที่ พษ ๒/๒๕๕๘   31 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 273 )
แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   24 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 164 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การลงชื่อเพื่อรับเป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฯ   23 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 376 )
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   15 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 218 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   15 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 219 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน   21 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 182 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพฯ   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 305 )


อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
  :: วันที่ 27 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพฯบิดาของนายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมงานฟังสวดพระอภิธรรมศพฯบิดาของนายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
  :: วันที่ 27 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชุมหารือการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญา
ศาลอาญากรุงเทพใต้และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชุมหารือการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญา
  :: วันที่ 20 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดฐานยักยอกและทำให้เสียทรัพย์เป็นผลสำเร็จ
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดฐานยักยอกและทำให้เสียทรัพย์เป็นผลสำเร็จ
  :: วันที่ 12 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมงานกฐินหลวง ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมงานกฐินหลวง ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร
  :: วันที่ 9 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมงานกฐินหลวง ณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมงานกฐินหลวง ณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
  :: วันที่ 9 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)