หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจศาลอาญากรุงเทพใต้  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใหม่ของศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ 

วิสัยทัศน์ศาลอาญากรุงเทพใต้ “ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกระดับการให้บริการประชาชนด้านอำนวยการยุติธรรมอยู่ในระดับความพอใจสูงสุดในปี ๒๕๕๘" คำขวัญของข้าราชการตุลาการศาลอาญากรุงเทพใต้ “ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง สร้างความสงบสุขด้วยยุติธรรม” คำขวัญของข้าราชการศาลอาญากรุงเทพใต้ “มุ่งมั่นให้บริการ สืบสานความยุติธรรม”
 

เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องฟอกอากาศ)   6 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 15 )
เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ศาลอาญากรุงเทพใต้   6 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 14 )
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องฟอกอากาศ)   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 10 )
เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนืฯ   9 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 28 )
คำสั่งศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง ให้ผู้ประนีประนอมพ้นจากการเป็นผู้ประนีประนอม   3 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 74 )
คำสั่งคดีคุมขังโดยมิชอบของนายวรสิทธิ์ พิริยะวิบูลย์ ผู้ร้อง คดีหมายเลขดำที่ พษ ๒/๒๕๕๘   31 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 133 )
แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   24 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 126 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การลงชื่อเพื่อรับเป็นทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามประมวลกฯ   23 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 215 )
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   15 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 195 )
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   15 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 200 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน   21 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 170 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพฯ   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 258 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้เคยได้รับคัดเลือกเป็นศาลยุติธรรมดีเด่นเมื่อปี 2556   4 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 194 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 432 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบควบคุมทางเข้า - ออก อาคารจอดรถยนต์ ศาฯ   25 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 159 )


ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมเชิงวิชาการโครงการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนาข้อมูลของพยาน
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมเชิงวิชาการโครงการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนาข้อมูลของพยาน
  :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้ทำการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเป็นผลสำเร็จ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ทำการไกล่เกลี่ยคดีอาญาเป็นผลสำเร็จ
  :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมงานฟังสวดพระอธิธรรมศพฯบิดาของนางสาวกฤษณา จิตวิริยะยิ่งยง ผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมงานฟังสวดพระอธิธรรมศพฯบิดาของนางสาวกฤษณา จิตวิริยะยิ่งยง ผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
  :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นประธานกล่าวอาศิรวาทในการบันทึกเทปรายการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นประธานกล่าวอาศิรวาทในการบันทึกเทปรายการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ
  :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมผู้ประนีประนอม
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดประชุมผู้ประนีประนอม
  :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดตรวจสุขภาพประจาปี ๒๕๕๘
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดตรวจสุขภาพประจาปี ๒๕๕๘
  :: วันที่ 23 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)