หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
รายนามอธิบดีผู้พิพากษาฯ  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
แบบฟอร์มศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | ทุกประเภท
Download แบบพิมพ์ศาล พ.ศ. 2557   27 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 123 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน (เครื่องวิทยุโทรศัฯ   24 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 66 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 40 )
คำสั่งชันสูตรพลิกศพนายเกียรติคุณ ฉัตร์วีระสกุล ผู้ตายที่ ๑ และนายประจวบ ประจวบสุข ผู้ตายที่ ๒ ฯ   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 111 )
การชันสูตรพลิกศพ นายฐานุทัศน์ อัศวสิริมั่นคง   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 121 )
การชันสูตรพลิกศพ นายสุวัน ศรีรักษา คดีหมายเลขดำที่ ช.๕/๒๕๕๖   31 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 100 )
การชันสูตรพลิกศพ นายฟาบิโอ โปเลงกี คดีหมายเลขดำที่ ช.๓/๒๕๕๖   31 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 84 )
คำสั่งชันสูตรพลิกศพนายสมชาย พระสุพรรณ คดีหมายเลขดำที่ ช.๔/๒๕๕๖   3 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 90 )
คำสั่งชันสูตรพลิกศพนายมานะ แสนประเสริฐศรี ผู้ตายที่ ๑ นายพรสวรรค์ นาคะไชย ผู้ตายที่ ๒ คดีหมายเฯ   3 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 62 )
คดีหมายเลขดำที่ ช.๓/๒๕๕๖ คำสั่งชันสูตรพลิกศพ นายปิยะพงษ์ กิติวงศ์ ผู้ตายที่ ๑ นายประจวบ ศิลาพัฯ   9 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 121 )
การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน   28 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 140 )
คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คดีซานติก้าผับ   22 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 260 )
คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คดี นายซาอิด โมราดิ มือระเบิดชาวอิหร่าน ระเบิด 3 จุดซอยสุขุมวิทฯ   24 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 147 )


ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดกิจกรรม “ร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท – สมานฉันท์ สู่ชุมชน”
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดกิจกรรม “ร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาท – สมานฉันท์ สู่ชุมชน”
  :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ทางสถานีวิทยุ FM 106 MHz
ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ทางสถานีวิทยุ FM 106 MHz
  :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอาญากรุงเทพใต้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลอาญากรุงเทพใต้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ประชุมผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
ประชุมผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเป็นผลสำเร็จ
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเป็นผลสำเร็จ
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)