ศาลอาญากรุงเทพใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญากรุงเทพใต้ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถค้นข้อมูลคดีได้ที่เมนู บริการค้นข้อมูลคดี; ท่านสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนงานต่างๆ ในศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ที่เมนู ติดต่อเรา

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
สอบคัดเลือกลูกจ้าง
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เพื่อมีคำสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
 3. ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 1. การจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 3. การจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 4. ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 5. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 6. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง นิติกร
 7. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการายบุคคล ตำแหน่งนิติกร
 9. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
 3. ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ในสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
 1. ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
 4. แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ