หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
รายนามอธิบดีผู้พิพากษาฯ  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใหม่ของศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
ศาลอาญากรุงเทพใต้เคยได้รับคัดเลือกเป็นศาลยุติธรรมดีเด่นเมื่อปี 2556   4 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 101 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 252 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบควบคุมทางเข้า - ออก อาคารจอดรถยนต์ ศาฯ   25 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 34 )
Download แบบพิมพ์ศาล พ.ศ. 2557   27 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 198 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน (เครื่องวิทยุโทรศัฯ   24 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 90 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 49 )
คำสั่งชันสูตรพลิกศพนายเกียรติคุณ ฉัตร์วีระสกุล ผู้ตายที่ ๑ และนายประจวบ ประจวบสุข ผู้ตายที่ ๒ ฯ   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 144 )
การชันสูตรพลิกศพ นายฐานุทัศน์ อัศวสิริมั่นคง   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 146 )
การชันสูตรพลิกศพ นายสุวัน ศรีรักษา คดีหมายเลขดำที่ ช.๕/๒๕๕๖   31 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 130 )
การชันสูตรพลิกศพ นายฟาบิโอ โปเลงกี คดีหมายเลขดำที่ ช.๓/๒๕๕๖   31 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 122 )
คำสั่งชันสูตรพลิกศพนายสมชาย พระสุพรรณ คดีหมายเลขดำที่ ช.๔/๒๕๕๖   3 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 119 )
คำสั่งชันสูตรพลิกศพนายมานะ แสนประเสริฐศรี ผู้ตายที่ ๑ นายพรสวรรค์ นาคะไชย ผู้ตายที่ ๒ คดีหมายเฯ   3 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 88 )


ศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี
ศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี
  :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดฐานยักยอกเป็นผลสำเร็จ
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดฐานยักยอกเป็นผลสำเร็จ
  :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมงานกฐินหลวง ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมงานกฐินหลวง ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศำลอำญำกรุงเทพใต้
ประชุมผู้ประนีประนอมประจำศำลอำญำกรุงเทพใต้
  :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ตรวจเยี่ยมส่วนงานต่างๆในศาลอาญากรุงเทพใต้
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ตรวจเยี่ยมส่วนงานต่างๆในศาลอาญากรุงเทพใต้
  :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
คณะผู้บริหารพบข้าราชการและลูกจ้างในศาลอาญากรุงเทพใต้
คณะผู้บริหารพบข้าราชการและลูกจ้างในศาลอาญากรุงเทพใต้
  :: วันที่ 10 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)