หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
วิสัยทัศน์และพันธกิจศาลอาญากรุงเทพใต้  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ใหม่ของศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ 

วิสัยทัศน์ศาลอาญากรุงเทพใต้ “ศาลอาญากรุงเทพใต้ยกระดับการให้บริการประชาชนด้านอำนวยการยุติธรรมอยู่ในระดับความพอใจสูงสุดในปี ๒๕๕๘" คำขวัญของข้าราชการตุลาการศาลอาญากรุงเทพใต้ “ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง สร้างความสงบสุขด้วยยุติธรรม” คำขวัญของข้าราชการศาลอาญากรุงเทพใต้ “มุ่งมั่นให้บริการ สืบสานความยุติธรรม”
ศาลอาญากรุงเทพใต้เคยได้รับคัดเลือกเป็นศาลยุติธรรมดีเด่นเมื่อปี 2556 

 

 ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุกประเภท
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้   15 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 49 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน   21 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 130 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพฯ   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 173 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้เคยได้รับคัดเลือกเป็นศาลยุติธรรมดีเด่นเมื่อปี 2556   4 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 149 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 312 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบควบคุมทางเข้า - ออก อาคารจอดรถยนต์ ศาฯ   25 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 50 )
Download แบบพิมพ์ศาล พ.ศ. 2557   27 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 235 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน (เครื่องวิทยุโทรศัฯ   24 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 137 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 69 )


ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดกิจกรรมเยี่ยมให้กาลังใจแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดกิจกรรมเยี่ยมให้กาลังใจแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
  :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศลของศาลแพ่งกรุงเทพใต้
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศลของศาลแพ่งกรุงเทพใต้
  :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)