ศาลอาญากรุงเทพใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญากรุงเทพใต้ - The Bangkok South Criminal Courtข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

13

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๕๖ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙            เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมด้วยนายมนตรี รัตนทวีโสภณ เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้,นายชลัทภณ บุนนาค ผู้ประสานงานผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้และเจ้าหน้าที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ นำหนังสือ ที่ระลึกโครงการเฉลิมพระเกียรติ มอบให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถโดย คุณหญิงสุพัตรา จารุจรณ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าว

ประกาศ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ