หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญากรุงเทพใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติศาลอาญากรุงเทพใต้ 
โครงสร้างอัตรากำลัง  
รายนามอธิบดีผู้พิพากษาฯ  
คณะผู้บริหาร  
เขตอำนาจศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
แบบฟอร์มศาล 
สถานที่ตั้ง  
หมายเลขโทรศัพท์  
เกร็ดความรู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้  
ผู้ดูแลระบบ ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | ทุกประเภท
Download แบบพิมพ์ศาล พ.ศ. 2557   27 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 83 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน (เครื่องวิทยุโทรศัฯ   24 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 56 )
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   1 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 39 )
คำสั่งชันสูตรพลิกศพนายเกียรติคุณ ฉัตร์วีระสกุล ผู้ตายที่ ๑ และนายประจวบ ประจวบสุข ผู้ตายที่ ๒ ฯ   18 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 104 )
การชันสูตรพลิกศพ นายฐานุทัศน์ อัศวสิริมั่นคง   18 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 119 )
การชันสูตรพลิกศพ นายสุวัน ศรีรักษา คดีหมายเลขดำที่ ช.๕/๒๕๕๖   31 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 95 )
การชันสูตรพลิกศพ นายฟาบิโอ โปเลงกี คดีหมายเลขดำที่ ช.๓/๒๕๕๖   31 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 82 )
คำสั่งชันสูตรพลิกศพนายสมชาย พระสุพรรณ คดีหมายเลขดำที่ ช.๔/๒๕๕๖   3 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 86 )
คำสั่งชันสูตรพลิกศพนายมานะ แสนประเสริฐศรี ผู้ตายที่ ๑ นายพรสวรรค์ นาคะไชย ผู้ตายที่ ๒ คดีหมายเฯ   3 ม.ค. 2557 ( อ่าน : 60 )
คดีหมายเลขดำที่ ช.๓/๒๕๕๖ คำสั่งชันสูตรพลิกศพ นายปิยะพงษ์ กิติวงศ์ ผู้ตายที่ ๑ นายประจวบ ศิลาพัฯ   9 ธ.ค. 2556 ( อ่าน : 118 )
การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน   28 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 139 )
คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คดีซานติก้าผับ   22 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 256 )
คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คดี นายซาอิด โมราดิ มือระเบิดชาวอิหร่าน ระเบิด 3 จุดซอยสุขุมวิทฯ   24 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 145 )


ศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ประชุมผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
ประชุมผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเป็นผลสำเร็จ
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมเป็นผลสำเร็จ
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดฐานลักทรัพย์เป็นผลสำเร็จ
ไกล่เกลี่ยคดีความผิดฐานลักทรัพย์เป็นผลสำเร็จ
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น” รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น” รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง” รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้
คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง” รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้
  :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)